fbpx

TIETOSUOJASELOSTE, SIVUSTON KÄYTTÖEHDOT & YKSITYISYYS

– henkilötietolaki (532/1999) 10§

Rekisterienpitäjä
Iloranta Oy
Y-tunnus: 0451681-3
Osoite: Rukkoilantie 129
14700 Hauho
Puh. +35840-5131139
Sähköposti: samu@iloranta.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Samu Lescelius

Rekisterien nimet
Ilorannan asiakkaat-sähköpostilista (Mailchimp), Ilorannan Instagram-tili ja Ilorannan Facebook-sivut

Rekisterien tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteristä riippuen rekisteröidystä perustietoja nimi ja sähköpostiosoite.

Yksityisyyden suojasi on meille tärkeä
Iloranta Oy kunnioittaa yksityisyyttäsi. Noudatamme meihin sovellettavia lakeja, emmekä käsittele asiakkaidemme tai heidän asiakkaidensa henkilötietoja ilman tietosuojalainsäädännön mukaista oikeusperustetta. Käsittelemme vain niitä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi, laadukkaiden palveluiden tarjoamiseksi tai toimintamme kehittämiseksi, mukaan lukien informoimme uusista tapahtumista.
Nettisivuillamme saattaa olla linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille tai palveluihin. Näihin sivustoihin ja palveluihin soveltuvat niiden omat tietosuojakäytännöt. Iloranta Oy ei vastaa kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai niiden toiminnassa tapahtuvasta tietojenkäsittelystä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Iloranta Oy:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tiedottamiseen, markkinointiin, asiakassuhteiden- ja yhteydenottojen hoitamiseen sekä muihin asiakassuhteen ylläpitoon liittyviin tarkoituksiin.

Asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja Ilorannan välisen asiakassuhteen ja siihen liittyvien toimenpiteiden hoitaminen (varaukset, maksaminen, palvelujen käyttö).

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

  • Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.
  • Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi, kanta-asiakasohjelman toteuttaminen sekä muut kokonaisasiakkuuden ja Ilorannan toiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.
  • Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.
  • Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.

Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa sähköisesti tai manuaalisesti rekisterinpitäjälle.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sivustomme käyttää ulkoisia palveluntarjoajia (kolmansia osapuolia) myynnissä, markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa. Sivustolla olevia kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi Hotsoft- hotelliohjelmisto. Sivustolla on myös asennettuna Facebook-pikseli, joka mahdollistaa kohdennetun mainonnan.

Käytämme Mailchimp-uutiskirjetyökalua asiakasviestinnän ja suoramarkkinoinnin tarkoituksiin. Mailchimp on yhdysvaltalainen yritys, joten käyttäjän antamat henkilötiedot siirtyvät Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot on joka tapauksessa suojattu henkilötietolain mukaisesti. Mailchimp kuuluu myös EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield sopimuksen piiriin.

Sitten tietoja voidaan luovuttaa myös kuljetusliikkeet ja kuljetuksia hallinnoivat sovellukset saavat yhteystietosi tilauksen toimittamista varten. Kuljetus- ja huolintaliikkeet saavat käyttää tietoja ainoastaan tehtäviensä suorittamiseen.

Tietojen siirto EU- tai ETA- alueiden ulkopuolelle

Iloranta Oy pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietoja EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen.

Jotkin teknisistä kumppaneistamme saattavat sijaita Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista. Iloranta Oy huolehtii tällöin henkilötietojen suojan riittävästä tasosta esimerkiksi sopimalla asiasta henkilötietojen käsittelijän kanssa käyttäen mallisopimuslausekkeita tai muita tietosuojalainsäädännön mukaisia keinoja henkilötietojen siirtoon kolmansiin maihin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Iloranta Oy:n käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän tietotekniseen järjestelmään. Järjestelmä on suojattu ja siihen sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä. Järjestelmä on suojattu teknisesti palomuurein. Rekisterin tietoja pääsee käyttämään vain rekisterinpitäjä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin itsestään kirjatut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamiseksi tulee toimittaa rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti kirjallisena tai sähköpostitse. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys ennen tietojen luovuttamista. Rekisteröity voi kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä voi oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä poistaa, oikaista tai täydentää rekisterissä olevan vanhentuneen, virheellisen, tarpeettoman tai puutteellisen tiedon. Rekisteröidyn tulee toimittaa edellä mainittu pyyntö henkilökohtaisesti kirjallisena tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle.

Iloranta voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja verkkosivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista.

Tämän verkkosivuston käyttäjä sitoutuu hyväksymään käyttöehdot.

Sivuston käyttäminen

Sivujen pääasiallisena palveluntuottajana toimii Iloranta Oy, Rukkoilantie 129, 14700 Hauho.

Iloranta antaa oikeuden tarkastella ja ladata tällä verkkosivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen, edellyttäen, että käyttäjä säilyttää kaikki alkuperäisen aineiston tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistoista ottamissaan kopioissa. Tämä sivuston aineistoa ei saa muokata millään tavoin tai jäljentää tai julkisesti näyttää, esittää tai jakaa tai muuten käyttää julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman Ilorannan antamaa kirjallista suostumusta. Tämän sivuston aineiston käyttäminen mihin tahansa tarkoitukseen muilla verkkosivustoilla tai verkkoon kytketyssä tietokoneympäristössä on kielletty.

Ilorannan tunnusta ei saa käyttää muissa sivustoissa tai painotuotteissa ilman Ilorannan suostumusta.

Ilorannalla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä tai saatavuutta tai lakkauttaa palvelun. Iloranta voi keskeyttää palvelun tarjoamisen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Vastuu

Iloranta ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Iloranta ei takaa, että www-sivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi.

Analytiikan käyttäminen

Ilorannan verkkosivustolla kerätään tietoa käyttäjien tavasta liikkua palvelussa Google Analyticsiä hyödyntäen. Tätä tietoa käytetään palvelun kehittämisessä.

Tietoina kerätään tieto käytettävästä selaimesta, verkkoliittymä, selatut sivut ja näihin liittyvä tieto (esimerkiksi sivulla vietetty aika), tai mistä sivulle on tultu.

Tietosuojaselosteen päivittäminen ja muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 14.5.2024