Sivuston käyttöehdot & yksityisyys

Tämän verkkosivuston käyttäjä sitoutuu hyväksymään käyttöehdot.

Sivuston käyttäminen

Sivujen pääasiallisena palveluntuottajana toimii Iloranta Oy, Rukkoilantie 129, 14700 Hauho.

Iloranta antaa oikeuden tarkastella ja ladata tällä verkkosivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen, edellyttäen, että käyttäjä säilyttää kaikki alkuperäisen aineiston tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistoista ottamissaan kopioissa. Tämä sivuston aineistoa ei saa muokata millään tavoin tai jäljentää tai julkisesti näyttää, esittää tai jakaa tai muuten käyttää julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman Ilorannan antamaa kirjallista suostumusta. Tämän sivuston aineiston käyttäminen mihin tahansa tarkoitukseen muilla verkkosivustoilla tai verkkoon kytketyssä tietokoneympäristössä on kielletty.

Ilorannan tunnusta ei saa käyttää muissa sivustoissa tai painotuotteissa ilman Ilorannan suostumusta.

Ilorannalla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä tai saatavuutta tai lakkauttaa palvelun. Iloranta voi keskeyttää palvelun tarjoamisen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Vastuu

Iloranta ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Iloranta ei takaa, että www-sivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi.

Henkilötiedot

Iloranta käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot ovat osa Ilorannan henkilörekisteriä ja niitä käytetään vain näiden rekistereiden rekisteriselosteissa määriteltyihin tarkoituksiin. Rekisteriselosteet ovat saatavilla Ilorannasta.

Iloranta voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja verkkosivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista.

Analytiikan käyttäminen

Ilorannan verkkosivustolla kerätään tietoa käyttäjien tavasta liikkua palvelussa Google Analyticsiä hyödyntäen. Tätä tietoa käytetään palvelun kehittämisessä.

Tietoina kerätään tieto käytettävästä selaimesta, verkkoliittymä, selatut sivut ja näihin liittyvä tieto (esimerkiksi sivulla vietetty aika), tai mistä sivulle on tultu.

Back to Top